Οστεοπαθητική – Χειροπρακτική: Ιστορικό

Οστεοπαθητική – Χειροπρακτική: Ιστορικό

Οι ρίζες των δύο αυτών επιστημών ανάγονται στην αρχαιότητα και διέπονται από τις αρχές της Ιπποκρατείου φυσικής ιατρικής.
Θεμελιωτές τους στην νεότερη εποχή ήταν οι Αμερικανοί A.T. Still και D.D. Palmer, στα τέλη του 19ου αιώνα.
Σήμερα είναι διεθνώς καταξιωμένοι κλάδοι της φυσικής ιατρικής και διδάσκονται σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Οι επιστήμες αυτές λειτουργούν ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά με τη συμβατική ιατρική.

Leave a Reply

Your email address will not be published.