Βασικές αρχές


ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ • Βασικές αρχές


Ο άνθρωπος εκτιμάται στην ολότητα του, ως ενιαία ψυχοσωματική ενότητα, που επηρεάζεται άμεσα από την διατροφή, τις συνθήκες και συνήθειες της ζωής του, καθώς και το σύστημα αξιών του.

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές των δύο επιστημών είναι:

Το σώμα είναι ενιαία ενότητα όπου η κατασκευή του προσδιορίζει τη λειτουργία του.
Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει δυνάμεις αυτοΐασης, που η θεραπεία μας απελευθερώνει.
Η υγεία του σώματος εξαρτάται από την ανεμπόδιστη λειτουργία τού κυκλοφορικού (αρτηριακό, φλεβικό, λεμφικό) και τού νευρικού συστήματος (εγκεφαλονωτιαίο).
Τα σωματικά προβλήματα μπορεί να οφείλονται σε αιτίες ανατομικές/διατροφικές, τις οποίες ο θεράπων μπορεί να διαγνώσει και να αποκαταστήσει.