Οστεοπαθολογία-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΗΣ Σ. Μέρος 2

  • Οστεοπαθολογία-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΗΣ Σ. Μέρος 2

    Ο κύριος Χριστοδουλαρής οστεοπαθητικός - χειροπράκτωρ,  μας μιλά  για την οστεοπαθολογία