Οστεοπαθολογία-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΗΣ Σ. Μέρος 1

  • Οστεοπαθολογία-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΡΗΣ Σ. Μέρος 1

    Ο κύριος Χριστοδουλαρής οστεοπαθητικός - χειροπράκτωρ,  μας μιλά  για την οστεοπαθολογία.