δισκοπαθεια

Δισκοπαθεια

Η δισκοπαθεια είναι μία πάθηση που ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η σωματική εργασία, τραυματισμοί ή ατυχήματα αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής της. Τα συμπτώματα που μπορεί να εκδηλώσει κάποιος που έχει δισκοπαθεια είναι η οσφυλαγία,