πελματιαια

Πελματιαία απονευρωσίτιδα

Η πελματιαία απονευρωσίτιδα είναι η φλεγμονή της πελματιαίας απονεύρωσης. Αποτελεί την πιο συχνή αιτία πόνου στα πόδια των αθλητών. Η πελματιαία απονεύρωση είναι το κεντρικό κομμάτι της πελματιαίας περιτονίας, η οποία διατηρεί την καμάρα του ποδιού.