σκολιωση

Σκολίωση (Σκολίωσις)

Η σκολίωση προέρχεται από την ελληνική λέξη σκολιός που σημαίνει στρεβλός και ουσιαστικά είναι η πλάγια κλίση μεγαλύτερη των 11 μοιρών της σπονδυλικής στήλης με ταυτόχρονη στροφή των σπονδύλων.