Κάθαρσις ήπατος κατὰ ΑNDREAS MORITZ

Ἀποτοξίνωσις σὲ 6 µέρες καὶ ἀποβολή χολολίθων σὲ 16-20 ὧρες.


Ἀπαιτοῦνται:

1) Ἕξι λίτρα χυµό µήλου 100%. (χυµοί ΗΒΗ στὸν «Καταναλωτή»).
2) Θειϊκό Μαγνήσιο (Epsom salts) 4 κουταλιές σούπας σὲ 3 ποτήρια νερό.
3) ¾νεροπότηρο χυµό γκρέϊπ-φρούτ φρέσκο, ἤ χυµό πορτοκάλι καὶ λεµόνι.
4) ½ ποτήρι ἀγνό παρθένο ἑλαιόλαδο, εἴ δυνατόν ψυχρῆς ἔκθλιψης.
5) Μία κανάτα καὶ µία γυάλινη φιάλη µὲ πῶµα τοῦ ½ ἤ 1 λίτρου.


Προετοιµασία

Α) 6 µέρες πίνετε ἀπὸ 1 λίτρο χυµό µήλου ἡµερησίως, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡµέρας ½ -2 ὧρες µετὰ ἤ πρό τῶν κανονικῶν γευµάτων σας) µέχρι τὸ ἡλιοβασίλευµα
Β) Ἀποφεύγετε ὅποιες κρύες, τηγανισµένες τροφές ἤ τὴν πολυφαγία, οὔτε γαλακτοκοµικά, αὐγά, ξηρούς καρπούς, ἀρτοσκευάσµατα, ἀλλαντικά, µπαχαρικά.
Γ) Τὸ τελευταῖο στάδιο (6η µέρα) προτιµότερο νὰ γίνη µεταξύ νέας σελήνης και πανσελήνου, καὶ τὸ Σαββατοκύριακο, γιὰ νὰ προλαµβάνονται τὰ ἀπρόοπτα.
∆) Ἀποφεύγετε µή ἀναγκαῖα φάρµακα καὶ βιταµίνες .
Ε) Ἕνας ὑποκλισµός τὴν ἕκτη µέρα τῆς προετοιµασίας καὶ ἕνας µετά τὴν τελευταία λήψη τοῦ Θειϊκοῦ Μαγνησίου θὰ βοηθήση στὴν κάθαρση.


ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΜΕΡΑ φᾶτε ἕνα ἐλαφρύ πρόγευµα (κουάκερ;) χωρίς γαλακτοκοµικά κ.λ.π. Ἡ καλλίτερη ἐπιλογή εἶναι φροῦτα καὶ χυµοί. Τὸ µεσηµέρι φᾶτε ἕνα ἑλαφρύ ρυζότο µὲ βραστά λαχανικά.

Μετά τὸ µεσηµεριανό γεῦµα ΜΗΝ ΦΑΤΕ ΤΙΠΟΤΕ. Κάντε τὸν 1ο ὑποκλισµό Στὶς 6µµ. Ἀναµεῖξτε 4 κουταλιές τῆς σούπας Θειϊκό Μαγνήσιο (Epsom Salts) ἤ Κιτρικό Μαγνήσιο, σὲ 3 νεροπότηρα νερό. Τὸ χωρίζετε σὲ 4 ἰσόποσες δόσεις, καὶ παίρνετε τὴν 1η δόση µὲ λίγο χυµό λεµονιοῦ ἤ µέλι γιὰ τὴν… γεύση. 8µµ. Παίρνετε τὴν 2η δόση. 9.30µµ. Ἐάν µέχρι τώρα δέν ἔχετε ἀφοδεύσει, κὰντε δεύτερο ὑποκλισµό. 9.45 µµ. Στύβετε ¾ τοῦ ποτηριοῦ grape fruit ἤ λεµόνι µὲ πορτοκάλι καὶ ½ ποτήρι ἐλαιόλαδο, τὰ ρίχνετε στὸ µπουκάλι µὲ τὴν τάπα, ἀνακινεῖτε (κτυπᾶτε) τὸ µίγµα µέχρι νὰ ἀσπρίσει (20 φορές;;) 10.00µµ. Σηκώνεστε ὅρθια και πίνετε τὸ µεῖγµα, γουλιά-γουλιά ἤ µονορούφι.

Μετά ἀπὸ 2-3 λεπτά ΞΑΠΛΩΣΤΕ ἀνάσκελα ἤ στὸ δεξί σας πλευρό µὲ διπλωµένα τὰ πόδια πρὸς τὴν κοιλιά, καὶ µὲ τὸ κεφάλι ὑψηλότερα ἀπὸ τὴν κοιλιά. Μείνετε ἐκεῖ ἐπὶ 20 λεπτά χωρίς νὰ µιλᾶτε. Ἐστιᾶστε τὴν προσοχή στὸ συκώτι σας. Ἴσως νοιώσετε τοὺς χολολίθους νὰ περνοῦν ἀπὸ τὸν χοληδόχο πόρο σὰν σκληρά κοµµάτια, ἀλλὰ χωρίς σπασµούς καὶ πόνους. Ἄν αἰσθανθεῖτε τὴν ἀνάγκη νὰ ἀφοδεύσετε ἤ να κοιµηθεῖτε, κάντε το. Μπορεῖ νὰ αἰσθανθεῖτε κάποια ναυτία. Θὰ περάση µέχρι τὸ πρωΐ. 6.00 – 6.30 πµ.

Στὴν ἔγερση, πίνετε τὴν 3η δόση Θειϊκοῦ Μαγν. Ἄν διψᾶτε πίνετε καὶ ἕνα ποτήρι ζεστό νερό. Ξεκουραστεῖτε, διαβάστε, διαλογιστεῖτε, ἤ κάντε Γιόγκα 8.00 πµ. Παίρνετε τὴν 4η δόση 8.30 π.µ. Κάντε τὸν 2ο (ἤ 3ο ) ὑποκλισµό 10.00 πµ. Πίνετε φρέσκο χυµό. Μετά ἀπὸ µισή ὥρα φᾶτε ἓνα ἐλαφρύ γεῦµα. Τὸ ἀπόγευµα ἤ τὸ ἐπόµενο πρωΐ θὰ αἰσθανθεῖτε καλύτερα.

Συνεχεῖστε νὰ τρῶτε ἐλαφρᾶ τὶς ἐπόµενες µέρες. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἔχετε ὑποστεῖ µία χειρουργική ἐπέµβαση, ὅσο ἀναίµακτη καὶ ἄν ἦταν. Ἀναλόγως τὸ ποσοστό τῶν χολολίθων ποὺ θὰ ἀποβληθοῦν θὰ παρατηρηθῆ καὶ ἡ ἀνάλογη εὐεξία.

Γιὰ ἕνα ἐνήλικο ἄτοµο τὸ Ἧπαρ ἀποβάλλει ὅλους τοὺς λίθους του µετά ἀπὸ 3-4 καθάρσεις. Αὐτή ἡ ἀγωγή εἶναι ἀναγκαῖον νὰ γίνεται κάθε 3-4 ἑβδοµάδες, µέχρι ποὺ νὰ µήν βγαίνουν ἄλλοι χολόλιθοι. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα, ἄν τὸ θεωρεῖτε ἀναγκαῖον, µπορεῖ νὰ τὸ ἐπαναλαµβάνετε 1-2 φορές τὸν χρόνο Ἐπίσης ἔχει παρατηρηθεῖ στὶς χρόνιες παθολογικές καταστάσεις, µέχρις ὄτου καθαρίσει τὸ σύστηµα, ἴσως χρειαστεῖ νὰ γίνουν καὶ 10-15 ἀποτοξινώσεις.

Σηµειωτέον, ἄτοµα µὲ ὀξεῖες παθήσεις, ἀκόµη καὶ σὲ µία γρίπη, εἶναι σοφό νὰ µήν ὑποβάλλονται σὲ αὐτήν τὴν ἀγωγή.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ:- Βιβλίο τοῦ Α.Moritz «Ἀποτοξίνωση τοῦ ἥπατος και χολῆς» Ἐκδόσεις ΄΄∆ΙΟΠΤΡΑ΄΄

Χριστοδουλάρης Σωκράτης, N.D., D.O., D.C., D.Ac, Academy of Natural Healing (Syd), Sydney College of Osteopathy
Ιδρυτής και τ. πρόεδρος Ελλην. Εταιρίας Χειροπρακτικής, Φυσ. Θεραπευτικής και Οστεοπαθολογίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.