Σκολίωση (Σκολίωσις)

Σκολίωση (Σκολίωσις)

Η σκολίωση προέρχεται από την ελληνική λέξη σκολιός που σημαίνει στρεβλός και ουσιαστικά είναι η πλάγια κλίση μεγαλύτερη των 11 μοιρών της σπονδυλικής στήλης με ταυτόχρονη στροφή των σπονδύλων.


Η σκολίωση χωρίζεται σε οργανική που αφορά παθολογικά αίτια στους σπονδύλους και λειτουργική, που σχετίζεται με την κακή στάση του σώματος.


Η σκολίωση εμφανίζεται πιο συχνά στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή στην θωρακο-οσφυϊκή (δηλαδή μεταξύ της θωρακικής και της οσφυϊκής), ενώ πιο σπάνια εμφανίζεται στην οσφυϊκή. Το σχήμα του κυρτώματος μπορεί να έχει τη μορφή C ή τη μορφή S. Στην δεύτερη περίπτωση δημιουργούνται και συνεχόμενα κυρτώματα.

Η σκολίωση μπορεί να οφείλεται σε συγγενή, αναπτυξιακά ή εκφυλιστικά αίτια. Όταν μιλάμε για σκολίωση άγνωστης αιτιολογίας, χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής. Κατά τη διάρκεια της κύησης οι σπόνδυλοι μπορεί να μη σχηματιστούν πλήρως ή να μη γίνει σωστός διαχωρισμός τους, αυτό το είδος σκολίωσης δεν είναι κληρονομικό και εμφανίζεται κατά τη νηπιακή ηλικία. Ανήκει στην ομάδα των συγγενών σκολιώσεων. Μία άλλη κατηγορία είναι οι νευρομυϊκές σκολιώσεις που οφείλονται σε ατροφία μυών του κορμού, σε μικροβιακές φλεγμονές κ.α.

Οι περισσότερες σκολιώσεις είναι ιδιοπαθείς, ξεκινούν με μία αδιόρατη στροφή που σταδιακά μεγαλώνει και παρασύρει τους εκατέρωθεν σπονδύλους. Σε παιδιά και εφήβους των οποίων η ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα γρήγορη η σπονδυλική στήλη παίρνει κλίση και αρχίζουν να εμφανίζονται κυρτώματα στην πλάτη, τη μέση, στην περιοχή ανάμεσα στην πλάτη και τη μέση ή και στις δύο περιοχές. Η ιδιοπαθής σκολίωση με βάση την ηλικία εμφάνισής της χωρίζεται σε νηπιακή (παιδιά έως 3 ετών), παιδική (παιδιά από 3 έως 9 ετών) και εφηβική (παιδιά από 9 έως 13 ετών). Στην τελευταία ομάδα ανήκουν και τα περισσότερα περιστατικά ιδιοπαθούς σκολίωσης.


Οι σκολιώσεις κατατάσσονται ανάλογα με τη γωνία της κλίσης σε:
• Μικρές σκολιώσεις με γωνία έως 25 μοίρες
• Μεσαίες σκολιώσεις με γωνία έως 35 μοίρες
• Μεγάλες σκολιώσεις με γωνία έως 45 μοίρες
• Πολύ μεγάλες σκοιλώσεις με γωνία μεγαλύτερη από 45 μοίρες
Η σκολίωση που βρίσκεται στα πρώτα στάδια και η γωνία κλίσης της δεν ξεπερνά τις 25 μοίρες μπορεί να επανέρθει στα φυσιολογικά όρια μετά από κατάλληλη θεραπεία.

Σκολίωση: Πώς γίνεται η διάγνωση;


Η σκολίωση οδηγεί σε παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, αλλά δεν προκαλεί πόνο και οδηγεί σταδιακά σε αλλαγή του σχήματος του σώματος. Αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί είναι:
• Ο ένας από τους δύο ώμους είναι πιο ψηλά
• Ο ένα γοφός μπορεί να προεξέχει ή να είναι πιο ψηλά από τον άλλον
• Η ωμοπλάτη μπορεί να προεξέχει
• Τα πλευρά στην μία πλευρά μπορεί να είναι πιο ψηλά και να προεξέχουν
Ένα συνηθισμένο τεστ για τη διάγνωση της σκολίωσης είναι αυτό της επίκυψης, όπου ζητάμε από το παιδί να σκύψει με τα χέρια τεντωμένα προς τα πόδια. Με τον τρόπο αυτό ο γιατρός μπορεί να παρατηρήσει τυχόν ασυμμετρία στη σπονδυλική στήλη και τον κορμό. Επόμενη εξέταση είναι η ακτινογραφία.

Σκολίωση: Πώς αντιμετωπίζεται;


Ανάλογα με τα ευρήματα των εξετάσεων η σκολίωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με τοποθέτηση κηδεμόνα ή χειρουργικά.


Πώς αντιμετωπίζει την σκολίωση η χειροπρακτική;


Η χειροπρακτική μπορεί να ωφελήσει σε πολλά επίπεδα.
• Η ελάττωση των μοιρών της σκολίωσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο συμβάλλει η χειροπρακτική.
• Επίσης ο ασθενής αποκτά καλύτερη αναπνοή λόγω της διόρθωσης του θώρακα.
• Η πλάτη γίνεται πιο ίσια, αφού τα εξογκώματα μειώνονται, και αποτέλεσμα αυτού είναι η βελτίωση της εικόνας του ασθενή.
• Τέλος, η χειροπρακτική συμβάλλει στην ανακούφιση των πόνων της μέσης ή του αυχένος, λόγω των αλλαγών που έχει προκαλέσει η σκολίωσις.


Με την επίσκεψη στον χειροπράκτορα ο ασθενής δίνει ένα πλήρες ιστορικό και προχωρά σε ειδικές νευρολογικές και ορθοπεδικές δοκιμασίες. Ο χειροπράκτης ψηλαφίζει τη σπονδυλική του στήλη για να βρει τα σημεία εκείνα που έχουν υποστεί ιδιαίτερο κάματο. Με ειδικές κινήσεις προσπαθεί να χαλαρώσει σφιγμένους μύες και μέσω ανατάξεων να οδηγήσει στην εξομάλυνσή τους. Ανάλογα με το περιστατικό προτείνεται ο κατάλληλος αριθμός των επισκέψεων και δίνονται κατάλληλες ασκήσεις που ο ασθενής μπορεί να κάνει στο σπίτι για να βελτιώσει την ελαστικότητα και την ευθυγράμμιση της σπονδυλικής του στήλης. Η σκολίωση όπως αναφέραμε και νωρίτερα μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, η έγκαιρη διάγνωση βοηθά σημαντικά στην αντιμετώπισής της.
Tags: σκολιωση

Leave a Reply

Your email address will not be published.