Οστεοπαθητική – Χειροπρακτική: Πώς γίνεται η θεραπεία

Οστεοπαθητική – Χειροπρακτική: Πώς γίνεται η θεραπεία

Η θεραπεία γίνεται μέσα από ένα φάσμα εξειδικευμένων θεραπευτικών τεχνικών που γίνονται κυρίως με τα χέρια :
• κρανιακοί και σπλαχνικοί χειρισμοί
• μυϊκή επεξεργασία
• κινητοποιήσεις αρθρώσεων
• ανατάξεις (HVT, HVLT)
• εξισορρόπηση συνδεσμικών τάσεων (BLT)
• τεχνικές μυϊκής ενέργειας (MET)
• ιπποκράτειοι μοχλοί
• έλξεις, διαθερμίες, υπερήχους

Οι θεραπευτικές τεχνικές επαναφέρουν τις αρθρώσεις και τις περιτονίες σε βέλτιστη θέση και λειτουργία.
Σε συνδυασμό με σωστή διατροφή και ειδικές ασκήσεις, βοηθούμε στην ενίσχυση της φυσικής ιαματικής δύναμης του οργανισμού.
Επιπλέον, στα θεραπευτήρια Χριστοδουλάρη εφαρμόζουμε και άλλες φυσικές θεραπευτικές μεθόδους, όπως:
• βελονισμός
• κολονική υδροθεραπεία
• ξηρά ανθρακούχα και οξυγονούχα λουτρά

Leave a Reply

Your email address will not be published.